16 de juny 2021

El Consell Comarcal participa amb la UAB i altres administracions vallesanes en un projecte d’Emprenedoria i Innovació socia (Vallè Oriental)

 LLegeix

Font: Consell Comarcal del Vallès Oriental