15 de juny 2021

Comerç 21, projecte de suport a pimes comercials i de serveis

Un Projecte promogut per la Diputació de Barcelona i PIMEComerç amb l’objectiu de millorar el comerç de la província de Barcelona.

Aquest projecte té per objectiu definir i implementar noves estratègies per tal de donar l’impuls que necessita cada negoci de forma individual.

En aquest projecte es donarà suport, segons les necessitats de cada cas, a millorar àrees fonamentals dels comerços i serveis com ara, redefinir el model de negoci, comercialització i marketing, digitalització, equip humà, professionalització i gestió, entre d’altres.


Font: Diputació de Barcelona i Pimec Comerç

1 de juny 2021

"La fundació 'La Caixa' i Foment signen un conveni per la inserció laboral "

Els presidents de la Fundació la Caixa, Isidre Fainé, i la patronal, Josep Sánchez Llibre, subscriuen un acord d’estímul per la responsabilitat socials de les empreses.

Llegir més