5 de maig 2021

L’oferta de cicles formatius duals relacionats amb la indústria al Vallès Oriental és molt elevada (76%), i facilita l’entrada dels estudiants al mercat de treball

 LLegir

Font: Consell Comarcal del Vallès Oriental